හිත මිතුරන්hathmaluwaapi apita Blog Reader

samakaya wate 


ඔබගේ දැන්වීම නොමිලේ  පල කර ගන්න  

ඕගොල්ලන්ගේ බ්ලොග් වල code එක හරි බැනර් එක හරි එවන්න මට මම මගේ හිත මිතුරු පිටුවේ ඒක පල
කරන්නනම්
**** නැත්තම් ඔබගේ අඩවියේ පින්තුරයක් සමග බ්ලොග් එකේ ලින්කුව අපට එවන්න

code එක එවනවනම්
  
පින්තුරෙයි ලින්ක් එකයි එවනවනම් බුකියෙන් පණිවිඩයක් එවන්න

පුලුවන්නම් මටත් උදව්වක් කරන්න


මේ code දෙකෙන් එකක් ඕගොල්ලන්ගේ බ්ලොග් එකේ  දාලා මටත් උදව්වක් කරන්න උදව්වෙන් උදව්ව
උතුම් උදව්ව කියනවනේ : )
<center><a href="http://theachcharuptuwa.blogspot.it/" target="_blank"><img src="http://img19.imageshack.us/img19/2642/nipt.gif" title="The අච්චාරු පිටුව " width="300" height="100" border="0"/></a></center>
<center><a href="http://theachcharuptuwa.blogspot.it/" target="_blank"><img src="http://img31.imageshack.us/img31/570/ooobv.gif" title="The අච්චාරු පිටුව " width="267" height="97" border="0"/></a></center>

2 comments:

පොස්ටුව කියවලා හිතට එන දේවල් වලට තිත නොතියා ...
අපිටත් දැන ගන්න මොනවා හරි කුරුටු ගාලා ගියා කියලා මයේ අකමැත්තක් නැහැ ....

Read More Post Slideout Widget For Blogger

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...